Thông tin kinh tế xã hội

Giới thiệu chung:

 • Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á. Năm 2018 dân số ước tính 96,5 triệu dân, là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 8 của châu Á.
 • Cơ cấu dân số Việt Nam trẻ:

Mức độ tăng trưởng kinh tế:

 • Tăng trưởng kinh tế trung bình 6% qua các năm, và năm 2017 cao nhất là 6.81%

 • Tăng trưởng GDP qua các quý năm 2017:

 • Tăng trưởng kinh tế giữa Việt Nam và các nước trong khu vực:

 • Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc, lên thứ 55/137; Ngân hàng Thế giới xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc, lên thứ 68/190 quốc gia, vùng lãnh thổ.
 • Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017 tăng 20 bậc, lên mức 68/157 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài:

 • Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016, là mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Có tới 5 dự án trị giá tỷ USD được cấp chứng nhận đầu tư trong năm nay.
 • Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore tiếp tục là những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam. Thanh Hóa, Khánh Hòa và TP.HCM là địa phương thu hút được nhiều vốn nhất cả nước.

 • Tổng quan về đầu tư nước ngoài tại Việt nam trong quý 1/2018:

 • 10 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp nhiều nhất vào Việt nam trong quý 1/2018:

 • Số dự án, vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt nam trong quý 1/2018:

 • 10 ngành thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất trong quý 1/2018:

 • Tình hình đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản: