Cập nhật tiến độ dự án Sunshine City Sài Gòn tháng 1/2019

Tòa S1 đã thi công song phần móng cọc. Dự kiến bài giao tòa S1 quý 2/2020. Dự kiến bào gia toàn bộ dự án Sunshsine CIty Sài Gòn tháng 6/2021.