Hiện nay dự án đã bàn giao , các  tiện ích đã xung quanh đã đưa vào phục vụ cho cư dân trong Vinhome Centralpark