Thủ tục mua bán/ sáp nhập dự án

 • Thứ tư, 21:33 Ngày 08/08/2018
  • VIETNAM GROOVE cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán/sáp nhập dự án. Trong tình hình thị trường bất động sản sôi động hiện nay cũng như qua quá trình tư vấn thực tiễn, kinh nghiệm tư vấn của Chúng tôi đã đóng góp một cách có giá trị trong các giao dịch mua bán/sáp nhập dự án cho các Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài ngay từ giai đoạn đầu tiên.
  • Dịch vụ của Chúng tôi bao gồm:
   1. VIETNAM GROOVE giúp Khách hàng thẩm định, đánh giá tình trạng pháp lý của Chủ đầu tư dự án cũng như dự án chuyển nhượng đang được xem xét;
   2. Tư vấn và cung cấp cho Khách hàng các thông tin, chính sách, quy định pháp lý hiện hành làm cơ sở pháp lý cho việc mua bán/ sáp nhập được diễn ra đúng theo quy định của pháp luật;
   3. Căn cứ nhu cầu, điều kiện và thực trạng hoạt động của Bên mua và Bên bán, VIETNAM GROOVE sẽ đưa ra các phân tích, đánh giá rủi ro cũng như các cơ hội và quan trọng là các phương án tư vấn tối ưu có tính chiến lược để đảm bảo giao dịch việc mua bán/ sáp nhập được thành công và an toàn pháp lý cho Khách hàng;
   4.  Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan việc mua bán/ sáp nhập dự án;
   5. Tham gia cùng Khách hàng đàm phán với các bên liên quan trong quá trình thương thảo giao dịch, đồng thời giúp Khách hàng kiểm soát quá trình thực thi các thỏa thuận đã ký;
   6. Thiết lập các văn bản, soạn thảo các Hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến việc mua bán/sáp nhập dự án tạo hành lang an toàn pháp lý cho trước và sau khi thực hiện các thủ tục mua bán/sáp nhập dự án;
   7. Thực hiện việc hoàn tất thủ tục đăng ký việc mua bán/ sáp nhập dự án với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ;
   8. Tư vấn các vấn đề khác liên quan sau khi mua lại như minh bạch tài chính, lao động, quản trị nội bộ, quan hệ Khách hàng,..
  • Để được tư vấn chi tiết hơn về thủ tục mua bán/sáp nhập dự án Qúy Khách hàng vui lòng liên hệ với các Luật sư, các Chuyên gia tư vấn của Chúng tôi theo địa chỉ liên hệ.