Ngày 8/9/2018: Vietnam Groove đại diện kinh doanh của Chủ đầu tư Vinhomes tổ chức sự kiện bán hàng tại Nhật Bản.

  • Thứ tư, 08:47 Ngày 08/08/2018