• Căn hộ dự kiến khoảng từ 4000 USD/m2.
    • Vậy căn hộ 1PN giá tương đương 220.000 USD.
    • Căn hộ 2PN giá tương đương 360.000 USD – 400.000 USD.
    • Căn hộ 3PN giá tương đương 560.000 –  640.000 USD.