Dịch vụ hỗ trợ đầu tư

 • Thứ tư, 21:34 Ngày 08/08/2018
  • Đối với các doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì thông tin về môi trường kinh doanh, Khách hàng và đối thủ cạnh tranh luôn có một vai trò quan trọng để đưa ra quyết định đúng đắn về chiến lược, đầu tư, chiếm lĩnh thị trường, tạo ra sản phẩm mới hay các quyết định khác về quản lý để việc đầu tư được an toàn và đạt hiệu quả. Bởi vậy, trước khi đầu tư vào một lĩnh vực hoặc thị trường mới, ngoài việc trang bị những kiến thức về pháp lý thì nghiên cứu thị trường là một khâu vô cùng quan trọng nhằm tránh các rủi ro trong kinh doanh về lâu dài cho nhà đầu tư.
  • Với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ quản lý, tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp, VIETNAM GROOVE cung cấp tới các Khách hàng các dịch vụ nghiên cứu thị trường dựa trên nền tảng những hoạt động tư vấn thực tiễn trong những năm qua, bao gồm:
   1. Nghiên cứu thị trường ngành;
   2. Nghiên cứu hành vi Khách hàng;
   3. Nghiên cứu hệ thống phân phối;
   4. Hỗ trợ nghiên cứu đối thủ cạnh tranh;
   5. Đưa ra các quy trình giúp doanh nghiệp khảo sát nhân sự, khảo sát lương;
   6. Kiểm tra đưa ra đánh giá hiện trạng doanh nghiệp;
   7. Tư vấn, hỗ trợ khảo sát địa điểm kinh doanh;
   8. Thực hiện thủ dịch vụ hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu;
  • Thông qua việc nghiên cứu thị trường kết hợp với tư vấn pháp lý, Chúng tôi đưa ra các giải pháp cũng như cảnh báo giúp nhà đầu tư nắm được các điểm mấu chốt của thị trường nhằm hỗ trợ nhà đầu tư đạt được mục đích đầu tư. Quan trọng hơn nữa, thông qua các số liệu cũng như các giải pháp mà Chúng tôi đưa ra giúp nhà đầu tư củng cố quan hệ hợp tác với đối tác do đã am hiểu về thị trường của họ từ đó giúp nhà đầu tư có thể định hướng lâu dài trong hoạt động đầu tư.