Biểu phí dịch vụ

 • Thứ tư, 21:55 Ngày 08/08/2018
 • VIETNAM GROOVE xin cung cấp danh mục các dịch vụ tư vấn và lệ phí khi thực hiện dịch vụ.

  STT Dịch vụ Thu lệ phí Ghi chú
  1 Thành lập Công ty nước ngoài tại Việt Nam (xin cấp giấy chứng nhận đầu tư) 1.500 USD trở lên Mức giá tối thiểu áp dụng cho thủ tục thông thường, Tùy từng dự án quy mô nhỏ hay lớn; tùy từng Ngành nghề kinh doanh; Sản xuất hay thương mại; Tùy từng Dự án Xin chủ trương của Thành Phố hay Chính Phủ; Tùy Vốn đầu tư vào dự án, Quy mô dự án.
  2 Điều chỉnh, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư 600 USD Trở lên Mức giá tối thiểu áp dụng cho khu vực Tp. Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. Ngoài phạm vi trên đây, mức giá theo thỏa thuận tại thời điểm phát sinh dịch vụ
  3 Thực hiện thủ tục góp vốn, nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp vào Công ty trong nước (dạng không phải xin giấy chứng nhận đầu tư) 700 USD – 1.200 USD Thực hiện thủ tục góp vốn, nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp vào Công ty trong nước (dạng không phải xin giấy chứng nhận đầu tư)
  4 Chuyển nhượng dự án đầu tư. Thỏa thuận Tùy vi mô từng dự án các bên sẽ thống nhất mức phí phù hợp
  5 Đại diện đàm phám Hợp đồng. 500 (USD) trở lên Mức giá tối thiểu áp dụng cho từng loại hợp đồng thông thường, không bao gồm chi phí đi lại của chuyên gia tư vấn.
  6 Soạn thảo và kiểm tra các loại Hợp đồng kinh tế cho nhà đầu tư nước ngoài 450 (USD) trở lên Mức giá tối thiểu áp dụng cho loại hợp đồng thông thường, không bao gồm chi phí đi lại của chuyên gia tư vấn.
  7 Hoạt động tư vấn thường xuyên cho các tổ chức và cá nhân. 500 (USD/tháng)  Thời gian sử dụng chuyên gia tư vấn 20h/tuần, 80h/tháng. Thù lao phụ trội theo thỏa thuận tại thời điểm phát sinh yêu cầu dịch vụ.
  8 Thời gian sử dụng chuyên gia tư vấn 20h/tuần, 80h/tháng. Thù lao phụ trội theo thỏa thuận tại thời điểm phát sinh yêu cầu dịch vụ.

  400 (USD) trở lên

  Căn cứ tính phí dựa vào tính phức tạp của mỗi vụ việc,nghành nghề; quy mô và được xem xét tại thời điểm phát sinh yêu cầu dịch vụ.
  9 Hoạt động tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm – dịch vụ, xúc tiến thương mại & đầu tư ….. Thỏa thuận Báo giá chi tiết theo từng vụ việc cụ thể khi tổ chức sự kiện, hội nghị
  10 Hoạt động cung cấp các văn bản, quy chế phục vụ nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành hoạt động của doanh nghiêp. Thỏa thuận Căn cứ tính phí tính trên nội dung và tính phức tạp của vụ việc tại thời điểm phát sinh yêu cầu dịch vụ.
  11 Hoạt động mua bán/sáp nhập doanh nghiệp Thỏa thuận Tùy từng dự án quy mô nhỏ hay lớn; tùy từng Ngành nghề kinh doanh; Sản xuất hay thương mại; Tùy từng Dự án Xin chủ trương của Thành Phố hay Chính Phủ; Tùy Vốn đầu tư vào dự án, Quy mô dự án
  12 Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Thỏa thuận  

   

  Qúy Khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ với VIETNAM GROOVE theo địa chỉ liên hệ.

  Lưu ý: Mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí, lệ phí phải nộp cho cơ quan nhà nước.